W czwartek 13. stycznia w godzinach 17.00 – 18.00 odbędą się konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów wszystkich klas. 

Uprzejmie informujemy, że na terenie szkoły obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu.

Dyrekcja I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica 
we Wschowie