Dnia 25 marca odbyła się XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English Ace, w którym wzięło udział ponad 5,5 tysiąca uczniów z całej Polski. Do testu sprawdzającego znajomość języka angielskiego przystąpiło w naszej szkole 19 uczniów. Po kilku tygodniach oczekiwania nadeszły wyniki. Troje uczniów, Maciej Szwaja II LO, Dominik Malinowski I TL oraz Damian Pajęcki III TE8, otrzymało z rąk dyrektora I Zespołu Szkół, pana Piotra Wielanda, dyplom uznania oraz nagrody za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie. Maciej Szwaja zdobył I miejsce w województwie lubuskim i 193 w kraju wśród uczniów klas drugich szkół ponadpodstawowych. Dominik Malinowski w kategorii klas pierwszych uzyskał I miejsce w województwie lubuskim, natomiast Damian Pajęcki w kategorii klas trzecich był drugi w Lubuskiem. Wyróżnionym uczniom oraz pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy sukcesu i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursów języka angielskiego.