I Zespół Szkół reprezentowany przez panią Beatę Galusik oraz uczniów z  klasy  III Technikum Ekonomicznego i Technikum Elektrycznego  już po raz dziewiąty  wziął udział  w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ,,LEKCJE Z ZUS’’. Projekt jest objęty patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz  Ministra Edukacji i Nauki. Zrodził się z potrzeby budowania świadomości młodego pokolenia, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Realizowany był  w październiku i listopadzie 2022r.

,,LEKCJE Z ZUS” to cykl zajęć skierowanych  do uczniów szkół ponadgimnazjalnych składający się z czterech lekcji. Materiały i scenariusze przygotował  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy z metodykami nauczania.

Lekcje dotyczyły tematyki:
– Świadomy zawsze ubezpieczony.
–  Co się należy, gdy płacisz składki?
– Renty i emerytury.
– E- ZUS, czyli firma pod ręką.

Podczas zajęć młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, z jego genezą oraz prawami i obowiązkami zarówno osób ubezpieczonych, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Projekt przyczynił się do poszerzenia i wzbogacenia wiedzy dotyczącej ubezpieczeń społecznych. Jego głównym zadaniem było kształtowanie świadomości młodzieży, uczenie zasad solidaryzmu społecznego, dostarczenie praktycznej wiedzy przyszłym przedsiębiorcom.