I Zespół Szkół reprezentowany przez panią Beatę Galusik oraz uczennice z  klasy  IV Technikum Ekonomicznego  już po raz ósmy wziął udział  w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ,,LEKCJE Z ZUS’’. Projekt jest objęty patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz  Ministra  Edukacji Narodowej. Zrodził się z potrzeby budowania świadomości młodego pokolenia, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Realizowany był  w październiku 2021r.                      

,,LEKCJE Z ZUS” to cykl zajęć skierowanych  do uczniów szkół ponadgimnazjalnych składający się z czterech lekcji. Materiały i scenariusze przygotował  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy z metodykami nauczania.

Lekcje dotyczyły tematyki:
– Świadomy zawsze ubezpieczony.
– Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki?
– Renty i emerytury.- E- ZUS, czyli firma pod ręką.

Podczas zajęć młodzież zapoznała się z zasadami funkcjonowania polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, z jego genezą oraz prawami i obowiązkami zarówno osób ubezpieczonych, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Projekt przyczynił się do poszerzenia i wzbogacenia wiedzy dotyczącej ubezpieczeń społecznych. Jego głównym zadaniem było kształtowanie świadomości młodzieży, uczenie zasad solidaryzmu społecznego, dostarczenie praktycznej wiedzy przyszłym przedsiębiorcom.