Miło nam Państwa poinformować, że Biblioteka szkolna I Zespołu Szkół we Wschowie
po raz drugi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymała wsparcie w wysokości 15 tys. zł.
 Celem tego Programu jest zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki poprzez zakup nowości wydawniczych, wzrost dostępności  pozycji poszukiwanych i chętnie czytanych przez młodzież, a tym samym wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród uczniów Technikum wzbogacimy zbiory biblioteki  nie tylko o lektury szkolne, ale także o nowości najbardziej oczekiwane przez naszych czytelników.

W dobie komputeryzacji życia i dominacji mediów czytanie zostało zepchnięte na margines. Telewizja i Internet stały się dla  młodzieży głównym źródłem informacji o świecie. Proces ten pogłębił się również w czasie nauczania zdalnego, kiedy dostęp do bibliotek był znacznie ograniczony. A to przecież książki doskonale przekazują informacje o historii i świecie współczesnym. Pobudzają wrażliwość i rozwijają wyobraźnię. Pomagają zrozumieć rzeczywistość i promują aktywną postawę wobec rzeczywistości. Wpływają na wszechstronny rozwój poprzez wzbogacanie słownictwa, kształcenie stylu i poprawności języka ojczystego,  pokazywanie wzorów do naśladowania i zachowania. Ksiązki dostarczają wielu wzruszeń i emocji oraz pomagają w rozwiązywaniu problemów życiowych, umożliwiają wyrobienie sądu o sobie i rówieśnikach. Aby w pełni zrealizować założenia Programu, w naszej szkole zostaną podjęte działania mające na celu zachęcenie młodzieży do większego zainteresowania się literaturą i uświadomienie jej korzyści płynących z czytania.  Uczniowie deklarują, że czytają książki, co jest zjawiskiem pozytywnym i napawa optymizmem. Jednak, aż 28,12% uczniów w ciągu ostatniego roku nie przeczytało żadnej książki lub tylko 1 pozycję, co budzi duży niepokój. Przeprowadzone badania wykazały,
że dla 43,49%  czytanie jest atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego, jednak 56,51%  deklaruje coś zupełnie przeciwnego. Ksiązka dla 51,80% ankietowanych stanowi dobry prezent i prawie połowa z nich posiada własne księgozbiory domowe. 

Zdecydowana większość uczniów (90,13%) wskazuje, że najbardziej  w bibliotece szkolnej brakuje nowości. Z przeprowadzonej ankiety wśród uczniów technikum I Zespołu Szkół wynika, że aktywność czytelnicza w porównaniu z okresem przed realizacją pierwszej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uległa poprawie, ale nadal są to wyniki niezadowalające. Dlatego też w ramach Programu planujemy szereg działań, aby pokazać młodzieży, że książka zaspokaja różne potrzeby, wpływa pozytywnie na emocje i jest alternatywą dla Internetu i gier komputerowych.  Dzięki uzyskanym funduszom wzbogacimy zbiory biblioteki szkolnej o książki poczytnych autorów, nagradzanych w prestiżowych konkursach, o bestsellery i literaturę popularnonaukową a także o lektury. Mamy nadzieję,
że rezultatem wdrażania projektu będzie rozbudzenie zainteresowania młodych ludzi czytaniem, które powinno im towarzyszyć także w dorosłym życiu. Informując o tym, chcielibyśmy zachęcić Państwa do podjęcia indywidualnych, codziennych działań prowadzących do uświadomienia dzieciom przyjemności płynącej z czytania i jego ogromnego wpływu na proces uczenia się. Przy okazji cyklicznych spotkań, zebrań
z wychowawcami klas możecie Państwo zapoznać się z nowościami wydawniczymi oraz
z nich korzystać.

     Drodzy Rodzice, prosimy Was o zachęcanie swoich dzieci do odwiedzania biblioteki
i czytania książek.

                                                                 Dziękujemy

                                                                            Anna Chojnacka i Bernadeta Ruszczak-Lasota