Z radością informujemy, że po raz drugi biblioteka szkolna w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2022. otrzymała dotację o łącznej wysokości 15 tys. złotych. Pozyskane środki finansowe będą przeznaczone  na uzupełnienie księgozbioru biblioteki w lektury szkolne oraz na zakup literatury, zgodnie z preferencjami naszych czytelników, a także  na  sprzęt komputerowy do biblioteki, który umożliwi uruchomienie najnowszej wersji programu bibliotecznego MOL.  Podjęte zostaną również działania, które zgodnie z założeniem Programu będą promować i wspierać rozwój czytelnictwa oraz wzmacniać aktywność czytelniczą naszych  uczniów.
Projekt opracowały i będą realizowały panie: Anna Chojnacka i Bernadeta Lasota.