sdr

W I Zespole Szkół we Wschowie młodzież będzie uczyła się z wykorzystaniem nowego sprzętu multimedialnego. W ramach rządowego  programu na lata 2020 – 2024 „Aktywna tablica” szkoła pozyskała następujące wyposażenie pracowni:

  • dwie tablice interaktywne z projektorami ultrakrótkoogniskowymi
  • dwa monitory interaktywne
  • pięć projektorów multimedialnych
  • dwa laptopy z oprogramowaniem
  • pięć zestawów głośników komputerowych

Całkowity koszt zakupu wynosi  52 500 zł, z czego 80% to kwota wsparcia z programu „Aktywna tablica”, a  20% to dofinansowanie przez Powiat Wschowski.

Ponadto pracownie „Staszica” zostaną wyposażone w zakupione urządzenia technologii informacyjno-komunikacyjnej takie jak: sześć projektorów multimedialnych oraz kamerki internetowe wraz z mikrofonem. Szkolny ośrodek egzaminacyjny w zawodzie sprzedawca wyposażony został w nowe kasy fiskalne, a pracownia gastronomiczna technikum żywienia i usług gastronomicznych w robot planetarny.

Mamy nadzieję, że nowe sprzęty długo będą służyły uczniom i nauczycielom „Staszica”.