W piątek 5 listopada w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie odbyła się uroczystość odsłonięcia muralu patriotycznego upamiętniającego wypad na Wschowę z 1939 roku oraz jego dowódcę – generała brygady Romana Abrahama.

Zaproszeni goście, społeczność szkolna i mieszkańcy miasta przeszli ulicami Wschowy z asystą honorową wojska polskiego wystawioną przez 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy do I Zespołu Szkół, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i  kompanii honorowej wojska polskiego nastąpiło podniesienie flagi na maszt  i odśpiewanie hymnu państwowego.

Uczestników uroczystości przywitał dyrektor I Zespołu Szkół Piotr Wieland. Następnie głos zabrali poseł na Sejm RP Marek Ast i posłanka do Parlamentu Europejskiego Elżbieta Rafalska. W swoich wystąpieniach goście podkreślili, jak ważna jest pamięć o bohaterach, którzy poświęcili swoje życie dla niepodległej Polski. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wystosował okolicznościowy list, który odczytał ppor. Kamil Reinholz z 4. Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie.  Ponadto list do uczestników wystosował szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk oraz Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Podczas uroczystości miało miejsce wręczenie medalu  „Pro Patria” radnej Powiatu Wschowskiego pani Halinie Szuman. Medal został przyznany na wniosek Starosty Wschowskiego przez szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych –  Jana Kasprzyka. Wręczenia dokonał Starosta Wschowski Andrzej Bielawski. Jako ostatnia głos zabrała  przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół Magdalena Jankowska-Filipek. W swoim przemówieniu złożyła podziękowania za wsparcie i zaangażowanie wszystkim instytucjom i osobom  
z okazji 10-lecia istnienia Stowarzyszenia.

Po przemówieniach nastąpiło uroczyste odsłonięcie muralu, a następnie uczestniczący wysłuchali informacji na temat tła historycznego związanego z wypadem na Wschowę oraz jego dowódcy generała Romana Abrahama.

Uroczystym wyprowadzeniem sztandaru szkoły oraz kompanii honorowej wojska polskiego zakończyła się część oficjalna uroczystości. Na koniec wystąpiły mażoretki z zespołu Finezja, po czym uczestnicy udali się na poczęstunek oraz degustację grochówki z kuchni polowej.

Na uroczystość przybyli:

Poseł na Sejm RP pan Marek Ast  
Posłanka do Parlamentu Europejskiego pani Elżbieta Rafalska 
Zastępca dowódcy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego ppłk Piotr Jaraczewski 
Dowódca 3. Kresowego Dywizjonu Przeciwlotniczego ppłk Maciej Binkiewicz
Dowódca 1. Leszczyńskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego ppłk Daniel Katarzyński
Dowódca 125. Batalionu Lekkiej Piechoty w Lesznie ppłk Dariusz Wyrzykowski
ppor. Kamil Reinholz z 4. Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie
Doradca Wojewody ds. samorządu terytorialnego pan Grzegorz Maćkowiak
Specjalista w Wydziale Organizacji Uroczystości w Departamencie Uroczystości Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pani Sandra Soni
Starszy wizytator Lubuskiego Kuratorium Oświaty pani Marzena Pulik-Sowińska
Starosta Wschowski Andrzej Bielawski
Wicestarosta Wschowski Waldemar Starosta
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Konrad Antkowiak
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus

oraz członkowie Samorządu Powiatowego, Kierownicy jednostek samorządowych, Przedstawiciele inspekcji i służb mundurowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy. Ponadto w uroczystości wziął udział autor projektu i wykonawca muralu pan Jarosław Fabiś.

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej w konkursie „Mur,ale historia wojska polskiego”, który ma na celu upamiętnienie wydarzeń i bohaterów, którzy mieli wpływ na kształtowanie państwa polskiego.

Organizatorzy dziękują:

4. Zielonogórskiemu Pułkowi Przeciwlotniczemu
Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie 
Stowarzyszeniu Kultury Ziemi Wschowskiej
Piekarni Gierczak  
Studio Reklamy Color4You
Pani Barbarze Ratajewskiej.
Członkom Towarzystwa Przyjaciół I Zespołu Szkół we Wschowie
Uczniom, nauczycielom i pracownikom I Zespołu Szkół we Wschowie

I Zespół Szkół Wschowa

Więcej zdjęć tutaj