I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie po raz kolejny włączył się w realizację Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Czerniaka, tym razem w edycji 2021/2022. Inicjatorem programu jest Studenckie Koło Naukowe ONKOMA.
W tegorocznej edycji udział wzięło 129 uczniów klas pierwszych. Celem programu było zwiększenie świadomości młodzieży szkolnej na temat czynników ryzyka oraz metod profilaktyki czerniaka.
Dziękuję za zaangażowanie młodzieży i wychowawcom klas pierwszych w realizacji programu.Koordynator Szkolny
Katarzyna Szczepaniak