Obecna sytuacja jest dla wszystkich dość trudna ze względu na naukę w trybie zdalnym.  
Nie wszyscy radzą sobie tak, jakby chcieli, o czym mówią wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów I Zespołu Szkół. Dyrekcja i grono pedagogiczne I Zespołu Szkół we Wschowie działa aktywnie 
w poszukiwaniu rozwiązań, które wpłynęłyby pozytywnie na efekty zdalnej nauki i pomogły rozwiązać problemy uczniów, rodziców i nauczycieli wynikające z izolacji. W tym celu powołano do życia zespół wsparcia: Pomocna Dłoń Staszica. Zespół opracował harmonogram działań wspierających, z którym sukcesywnie zapozna społeczność szkolną i lokalną.

Na początek zwracamy uwagę na fakt, że OGROMNYM ZAGROŻENIEM dla zdrowia psychicznego młodzieży jest SZKODLIWE UŻYWANIE MEDIÓW CYFROWYCH. Tym, którzy zignorują tę informację mówimy: JESTEŚ W STREFIE ZAGROŻENIA. Tym zaś, którzy chcą przyjrzeć się swojej osobistej sytuacji polecamy zapoznanie się z poniższą infografiką. Może ona pomóc uczniom 
i rodzicom w zrozumieniu powagi sytuacji oraz wskazać sposoby radzenia sobie i konieczność podjęcia działań w tym zakresie.

INFOGRAFIKA