30 czerwca 2022 roku to szczególna data i wyjątkowy dzień dla pracowników I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie. Na Radzie Pedagogicznej, z powodu przejścia na zasłużoną emeryturę, zostały uroczyście pożegnane nauczycielki przedmiotów ekonomicznych Pani Alina Okoniewska i Pani Jadwiga Hartman. W imieniu Starosty Wschowskiego Pani Eliza Lebedyńska-Maj wręczyła Paniom kwiaty oraz odczytała pełne uznania słowa wdzięczności za wieloletnią pracę dydaktyczno-wychowawczą. Dyrektor szkoły Pan Piotr Wieland podziękował za wspaniałą pracę oraz za życzliwość i zaangażowanie w procesie przygotowywania młodych ludzi do egzaminów zawodowych i do dorosłego życia, a także złożył życzenia spokoju i szczęścia w następnych latach. Grono Pedagogiczne z żalem żegnało miłe koleżanki, z którymi przeżyło wiele ciekawych lat w tej szkole. To nie koniec pożegnań, ponieważ pracę zmieniają polonistki z wieloletnim stażem w „ Staszicu” Pani Honorata Depa i Pani Bernadeta Ruszczak- Lasota. Dyrektor i nauczyciele, żegnając się z Paniami, nie szczędzili ciepłych słów, kwiatów i upominków, co wywołało falę wzruszeń. Tak już bywa, że koniec jednego etapu w życiu rozpoczyna następny- inny etap, ale czy lepszy?- To się dopiero okaże. Niewątpliwie czas poświęcony pracy w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie zaowocował tym, że na długo pozostaną Panie w sercach i pamięci pracowników i uczniów tej niezwykłej szkoły, w której liczy się nie tylko nauka, ale przede wszystkim atmosfera, którą tworzą dobrzy ludzie.