„Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wschowskim”

Mimo iż trwają wakacje, rozpoczęliśmy kolejny kurs  prawa jazdy kategorii B, w ramach realizowanego w naszej szkole projektu„Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie wschowskim”. Dla uczestników projektu  jest on bezpłatny i uwzględnia badania lekarskie niezbędne do rozpoczęcia kursu oraz egzamin po zakończeniu szkolenia. Podczas zajęć teoretycznych oraz praktycznych zdobędą wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego i zasad obowiązujących na egzaminie państwowym oraz będą doskonalić umiejętności prowadzenia pojazdu.

 Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia na egzaminie i szybkiego uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów. W niedalekiej przyszłości następna grupa uczestników projektu będzie miała okazję skorzystać z oferowanego w ramach projektu kursu.

Kolejny raz odpowiedzialny za przeprowadzenie kursu jest, wybrany w drodze konkursu,Ośrodek Szkolenia Kierowców przy LOK w Kościanie.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.