W ramach realizowanego w naszej szkole projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wschowskim”rozpoczął się ostatni już kurs na prawo jazdy kategorii B . Dla wszystkich uczestników  jest on oczywiście darmowy i uwzględnia badania lekarskie niezbędne do rozpoczęcia kursu oraz egzamin po zakończeniu szkolenia. Po trwającej 30 godzin części teoretycznej uczestnicy odbędą część praktyczną obejmującą również 30 godzin.

Wszystkim życzymy powodzenia na egzaminie i szybkiego uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizacje kursu jest wybrany w drodze konkursu Ośrodek Szkolenia Kierowców przy LOK w Kościanie.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł

Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł

Projekt realizowany od 01.07.2016 do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.