Trwająca pandemia spowodowała nieuniknione zmiany w realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wschowskim”. Nie znaczy to jednak, że działania projektowe zostały zawieszone. Właśnie rozpoczęliśmy kolejny już kurs na prawo jazdy kategorii B . Dla uczestników projektu  jest on oczywiście darmowy i uwzględnia badania lekarskie niezbędne do rozpoczęcia kursu oraz egzamin po zakończeniu szkolenia. Zakończyła się już część teoretyczna kursu i 12 uczestników szkolenia rozpoczęła część praktyczną obejmującą 30 godzin zajęć, podczas których będą doskonalić umiejętności prowadzenia pojazdu oraz wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogowego i zasad obowiązujących na egzaminie państwowym. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia na egzaminie i szybkiego uzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów. W niedalekiej przyszłości kolejna grupa uczestników projektu będzie miała okazję skorzystać z oferowanego w ramach projektu kursu.

W tym roku odpowiedzialny za przeprowadzenie kursu jest wybrany w drodze konkursu Ośrodek Szkolenia Kierowców przy LOK w Kościanie.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4.384.106,22 zł
Kwota dofinansowania: 4.088.617,46 zł
Projekt realizowany będzie do 30.06.2022.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.