09.03.2022 – 26 donacji to 78 uratowanych! DZIĘKUJEMY KRWIODAWCOM – „tętni w Was dobro”.