Nowy rok szkolny w I Zespole Szkół we Wschowie rozpoczął się uroczystą mszą świętą w intencji społeczności szkolnej w Klasztorze Ojców Franciszkanów. Następnie, ze względu na wymogi sanitarne, Dyrektor Piotr Wieland przywitał uczniów i nauczycieli w dwóch grupach na dziedzińcu szkolnym. Szczególne słowa skierował do 160 nowo przyjętych uczniów technikum o profilu logistyk, ekonomista, informatyk, elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, liceum ogólnokształcącego – Oddział Przygotowania Wojskowego oraz szkoły branżowej I stopnia. Słowa powitania do uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w imieniu Ministra Obrony Narodowej skierował żołnierz jednostki patronackiej z 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. W imieniu organu prowadzącego, głos zabrał członek Rady Powiatu Wschowskiego Wojciech Szadel. W nowym roku szkolnym do “Staszica” będzie uczęszczać blisko 600 uczniów.