Dyrekcja I Zespołu Szkół wraz z wychowawcami zaprasza na spotkanie organizacyjne rodziców uczniów klas pierwszych. Spotkanie odbędzie się w auli szkoły, według poniższego harmonogramu:
25.08.2022 r. o godzinie 16.30 – Szkoła Branżowa
29.08.2022 r. o godzinie 16.30 – Liceum Ogólnokształcące, Technikum.