Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata” przebiegła pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Akcja miała na celu pokazanie młodzieży, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko zbiórka odpadów, śmieci, lecz zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i gospodarowanie odpadami. W ramach akcji uczniowie I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie sprzątali teren szkoły i wokół szkoły. Akcja przyczyniła się do poprawy stanu czystości terenów, które zostały objęte sprzątaniem.
Opiekunowie akcji dziękują wszystkim zaangażowanym.
Zespół „EKOSTASZIC”