“Staszic” pamięta o ważnych rocznicach z historii Polski. Dlatego dnia 23 stycznia odbyły się w naszej szkole obchody 160 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Z tej okazji został zorganizowany konkurs plastyczny, w auli uczniowie naszej szkoły przeczytali fragmenty wiersza Adama Asnyka oraz przeprowadzony został quiz wiedzy o Powstaniu Styczniowym.” Uczniowie w dwuosobowych zespołach rozwiązywali test wiedzy o powstaniu styczniowym. W teście wzięło udział 22 uczniów. Rywalizacja była niezwykle wyrównana dlatego zwycięski zespół został wybrany w drodze losowania. Byli to uczniowie III LO Maciej Szwaja i Jakub Podhajski. Całą uroczystość zorganizowali nauczyciele naszej szkoły Dariusz Palicki i Andrzej Kulus”.