W piątek (12 czerwca ) nauczyciele wychowania fizycznego I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie wzięli udział w szkoleniu w ramach programu WF z AWF #AWFPoznań – Aktywny powrót do szkoły po pandemii. Celem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych. Podczas szkolenia dowiedzieliśmy się min. jak przeciwdziałać skutkom bezczynności ruchowej (hipokinezji), izolacji społecznej czy innym skutkom zdrowotnym, które pojawiły się w związku z pandemią.