Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. 21 października 2021 roku ponad tysiąc uczniów ze szkół województwa lubuskiego, w tym uczniowie I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie wzięło udział w wideokonferencji w formule zdalnej. W trakcie spotkania uczniowie zgłosili szereg pomysłów i rozwiązań, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu rządowego planu działań w obszarach kluczowych dla młodzieży naszego kraju. W konsultacjach wzięli udział Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek, Poseł na Sejm RP IX kadencji, członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, prof. Jacek Kurzępa oraz Lubuska Kurator Oświaty Ewa Rawa. Uczestnicy konsultacji podzieleni byli na 7 pokoi tematycznych, w których poruszali tematy związane z edukacją i szkolnictwem wyższym, rynkiem pracy i przedsiębiorczością, społeczeństwem obywatelskim i kulturą, polityką społeczną, prorodzinną i mieszkaniową, zdrowiem i sportem, ekologią i klimatem oraz Polską w Unii Europejskiej. Spotkanie pokazało,że warto słuchać głosu młodzieży i przyjrzeć się pomysłom, przedstawianych przez młodych ludzi.