Opis kierunku:

technik informatyk m.in. opracowuje, uruchamiania i obsługuje programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy, obsługuje komputery typu PC – posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego, projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne, administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji, konfiguruje sprzęt i oprogramowanie komputerowe, obsługuje lokalne sieci komputerowe, tworzy aplikacje, skrypty, aplety, projektuje i zabezpiecza strony internetowe i bazy danych.

Przykładowe miejsca pracy:

  • wyspecjalizowane przedsiębiorstwa informatyczne;
  • każda firma we wszystkich gałęziach gospodarki, w których zastosowanie mają komputery.

Zdobywane kwalifikacje:

  • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
  • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.