Dyrekcja I Zespołu Szkół we Wschowie uczestniczyła w podsumowaniu praktyki zawodowej uczniów w prestiżowej restauracji w Limburgu. Dominika i Maciej z klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych I Zespołu Szkół we Wschowie doskonalili swoje umiejętności kulinarne oraz znajomość języka angielskiego i niemieckiego na stażu w Niemczech. Przez dwa tygodnie czerwca uczniowie odbywali praktykę w Restauracji 360 Grad w Limburgu posiadającej gwiazdkę Michelin, której właścicielem jest pan Alexander Hohlwein. Praktykanci przyglądali się działalności tej prestiżowej restauracji, wspierali załogę swoją pracą, a w wolnym czasie zwiedzali Limburg, Frankfurt i okolice pięknego regionu Hesji w Niemczech. Na zakończenie uczniowie otrzymali certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności oraz pochwały od właściciela za pracowitość i zaangażowanie, a także zachętę do kontynuowania kariery w branży gastronomicznej. Duże wrażenie na praktykantach i dyrekcji I Zespołu Szkół zrobiła rozmowa z panem Alexandrem Hohlwein, który opowiedział o idei prowadzenia restauracji z gwiazdką Michelin oraz zapewnił o swojej gotowości na przyjęcie na praktykę kolejnych uczniów I Zespołu Szkół.

Praktyka była możliwa dzięki wieloletniemu partnerstwu I Zespołu Szkół i Peter-Paul-Cahensly Schule w Limburgu i oraz dzięki dofinansowaniu ze środków Euroregionu poprzez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.