Wyniki z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2017) lub egzaminu zawodowego (formuła 2019) będą dostępne dla uczniów dnia 31 sierpnia 2021 roku (wtorek) od godz. 10.00  po zalogowaniu się w portalu zdającego właściwym dla OKE Poznań i danego ośrodka egzaminacyjnego: https://poznan.epkz.cke.edu.pl/

Kartki z loginami można odbierać w sekretariacie szkoły.

Zdający, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mają możliwość ponownego zdawania egzaminu tylko z tej części egzaminu, z której nie uzyskali wymaganego progu punktowego w kolejnej sesji zima 2022. 

Warunkiem ponownego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego w sesji zima 2022 jest złożenie Deklaracji przystąpienia do egzaminu, do dnia 15 września br.

Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie (formuła 2017) lub  certyfikat kwalifikacji zawodowej (formuła 2019) będą do odbioru  w sekretariacie szkoły od dnia 8 września br., godz. 13.00.