Zakończenie roku szkolnego w „Staszicu”.

W piątek, 25 czerwca o g. 8.30 w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego.

Dyrektor I ZS p. Piotr Wieland zwrócił się do zebranych, podkreślając, iż kończący się rok szkolny był czasem trudnych i nowych doświadczeń. Zaznaczył, że dzięki dobrej współpracy i wzajemnemu wsparciu udało się pomyślnie zakończyć kolejny rok nauki.

Podziękował za wsparcie Rodzicom i Nauczycielom oraz pogratulował uczniom, którzy otrzymali świadectwa promocyjne. Wyróżnił tych uczniów, którzy osiągnęli bardzo wysokie średnie ocen, a było ich pięćdziesięcioro czworo.

Dyrektor szkoły wręczył świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i listy pochwalne. Listy pochwalne odebrali też Rodzice uczniów obecni na uroczystości.

Po życzeniach udanych i bezpiecznych wakacji uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do pracowni, gdzie odebrali świadectwa.