W czwartek 18. listopada w godzinach 17.00 – 18.30 zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas maturalnych na zebrania z rodzicami. Rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas młodszych zapraszamy na konsultacje.

Uprzejmie informujemy, że na terenie szkoły obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu.

Dyrekcja I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica 
we Wschowie