W czwartek 16. grudnia w godzinach 17.00 – 18.30 odbędą się zebrania dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów wszystkich klas. 

Uprzejmie informujemy, że na terenie szkoły obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu.

Zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych.

Dyrekcja I Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica 
we Wschowie